Historia Koła

                       

Pierwszą próbę założenia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego na terenie  powiatu makowskiego można datować na 30 marca 1950 roku. Pismem z tego  dnia Okręg Warszawski PZW poinformował Powiatowy Związek Sportowy  Wędkarzy „Orzyc” w Makowie Mazowieckim o powstaniu Polskiego Związku  Wędkarskiego i prosi o informacje na temat działalności oraz proponuje  przekształcenie Powiatowego Związku Sportowego Wędkarzy „Orzyc” w Koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

 


Prezesi koła:


    01.08.1950 – 19.01.1952              Żebrowski Dyonizy
    20.01.1952 – 01.03.1958              Olszewski Tadeusz
    02.03.1958 – 20.02.1960              Dąbrowski Bolesław
    21.02.1960 – 24.03.1962              Olszewski Tadeusz
    25.03.1962 – 20.08.1966              Dąbrowski Bolesław
    21.08.1966 – 13.03.1976              Obidziński Eugeniusz
    14.03.1976 – 14.02.1981              Mierzejewski Mariusz
    15.02.1981 – 26.01.1985              Sawicki Zdzisław
    27.01.1985 – 28.01.1989              Piątek Stanisław
    29.01.1989 – 20.02.1993              Kraszewski Włodzimierz
    21.02.1993 – 18.01.1997              Obidziński Eugeniusz
    19.01.1997 – 04.05.1997              Kot Jerzy
    05.05.1997 – 08.02.1998              Obidziński Eugeniusz
    09.02.1998 –  nadal                      Kolos Jan